Wzrost przychodów ze sprzedaży w roku 2015!

Miło nam poinformować, iż spółka Softech Sp. z o.o., należąca do grupy kapitałowej LSI Software, odnotowała znaczący Business Diagrammwzrost przychodów w roku 2015. Wyniki sprzedaży osiągnęły ponad 31% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

Konsekwentnie realizowana strategia zmian i rozwoju, umocniła stabilność Spółki na rynku oraz potwierdziła naszą pozycję lidera w swojej branży.
Zachęcamy do zapoznania się ze Skonsolidowanym Raportem Kwartalnym naszej Spółki.

Zobacz sprawozdanie